Home » Gebruik van het EXPLAIN statement in SQL: Een diepgaande gids

Gebruik van het EXPLAIN statement in SQL: Een diepgaande gids

Bij het optimaliseren voor de database is inzicht in hoe SQL-queries worden uitgevoerd van belang voor het verbeteren van prestaties. Het EXPLAIN statement in SQL biedt dit inzicht door de query execution plan (QEP) te onthullen, een essentiële tool voor elke databasebeheerder of ontwikkelaar die streeft naar efficiëntie.

Deze blogpost verkent het belang van het EXPLAIN statement, hoe het werkt, en hoe je het effectief kunt gebruiken om je SQL-queries te optimaliseren.

Wat is het EXPLAIN statement?

Het EXPLAIN statement in SQL is een krachtig diagnostisch hulpmiddel dat details geeft over hoe de database engine een query van plan is uit te voeren. Het toont het pad dat de engine zal nemen om de data te verzamelen, inclusief welke indexen worden gebruikt, of een full table scan nodig is, en hoe joins worden uitgevoerd. Door EXPLAIN voor je queries te gebruiken, kun je inefficiënties identificeren en aanpassingen maken om de prestaties te verbeteren.

Hoe werkt het EXPLAIN statement in SQL?

Om het EXPLAIN statement in SQL te gebruiken, voeg je eenvoudig het woord EXPLAIN toe aan het begin van je SELECT, INSERT, UPDATE, of DELETE query. De output varieert afhankelijk van het databasesysteem (zoals MySQL, PostgreSQL, of Oracle), maar typisch omvat het informatie over:

 • De Volgorde van de Operaties: Hoe de database de operaties in je query uitvoert.
 • Gebruikte Indexen: Welke indexen worden gebruikt om de data retrieval te versnellen.
 • Join Types: Hoe tabellen worden gejoind en in welke volgorde.
 • Geschatte Kosten: Een schatting van de kosten (in termen van resourcegebruik) van de query.

Voordelen van het gebruiken van EXPLAIN

 • Performance tuning: Het helpt bij het identificeren van bottlenecks in queries, zoals onnodige full table scans of inefficiënte joins.
 • Index optimalisatie: Het biedt inzicht in hoe effectief huidige indexen worden gebruikt en suggereert mogelijkheden voor extra indexering.
 • Query Herschrijven: De inzichten kunnen helpen bij het herschrijven van queries voor betere efficiëntie, bijvoorbeeld door joins te herordenen of subqueries te vermijden.
 • Beter Begrip van de Database Engine: Het verkrijgen van een dieper inzicht in hoe de database engine queries interpreteert en uitvoert.

Praktische toepassing van EXPLAIN in SQL

Stel, je hebt een langzame query die gegevens ophaalt uit een grote database. Door simpelweg EXPLAIN voor je query te plaatsen, krijg je inzicht in hoe de query wordt uitgevoerd. Misschien ontdek je dat de query een full table scan uitvoert in plaats van een index te gebruiken. Op basis van deze informatie kun je besluiten een index toe te voegen aan de betreffende kolom, wat de uitvoeringssnelheid aanzienlijk kan verhogen.

Best Practices

 • Gebruik EXPLAIN op elke grote query: Vooral als ze nieuw zijn of recent gewijzigd.
 • Analyseer de output zorgvuldig: Besteed aandacht aan de geschatte kosten en het gebruik van indexen.
 • Combineer met andere tools: Gebruik EXPLAIN in SQL samen met andere performance-analysetools die je databasesysteem biedt voor een volledig beeld.
 • Blijf leren: De interpretatie van EXPLAIN output kan complex zijn, dus blijf jezelf verrijken met kennis over de nieuwste best practices en technieken.

Het EXPLAIN statement is een onmisbare tool in de gereedschapskist van elke SQL-professional. Het biedt cruciale inzichten die nodig zijn om de prestaties van databases te optimaliseren, zorgt voor efficiënter databeheer, en verbetert uiteindelijk de gebruikerservaring. Door EXPLAIN regelmatig te gebruiken en de resultaten te analyseren, kun je proactief werken aan het onderhouden van een snelle, efficiënte databaseomgeving.