SQLTutorial.nl

Leer alles over SQL

De primary key in database tabellen

Met een primary key (primaire sleutel) zorg je ervoor dat een rij in een tabel een unieke waarde heeft. Dit is de waarde waarmee je het record kunt herkennen.

Wat is een database precies?

Je kunt gegevens op een gestructureerde manier opslaan in een database. Maar wat is een database precies?

Tabellen leeggooien met TRUNCATE

Soms wil je in één keer alle gegevens in een database tabel weggooien. Hiervoor kun je het TRUNCATE statement gebruiken.

Gebruik SUBSTRING om een specifiek stukje op te halen

De SUBSTRING functie geeft een bepaald gedeelte van de waarde uit de geselecteerde kolom terug.

advertentie

Bereken de lengte met LEN, LENGHT of CHAR_LENGTH

De lengte van de waarde in de kolom is eenvoudig te bepalen met de LEN functie.

Verander de casing met UCASE en LCASE

Tekst converteren naar upper of juist naar lowercase met UCASE en LCASE

Afronden met de ROUND functie

Soms heb je een kolom met een getal waarvan je de waarde wilt afronden. Daarvoor kunnen we de ROUND functie gebruiken.

De FIRST en LAST functies

Haal de eerste waarde en laatste waarde op met FIRST en LAST

Rekenen met COUNT, SUM en AVG

Bereken het totaal, het aantal of het gemiddelde met de functies COUNT, SUM en AVG

De MIN en MAX functies

De min en max functies bepalen de minimale of de maximale waarde van de opgegeven kolom.