SQLTutorial.nl

Leer alles over SQL

Functies in SQL

Iedere database engine beschikt over een eigen verzameling aan functies. Deze functies worden door de makers (bijvoorbeeld MySQL of MS SQL) ervan zelf gemaakt.

SQL injections

Als je werkt met queries en gegevens dan zijn er mogelijk kwaadwillenden die kwetsbaarheden in je queries proberen te vinden. En daardoor zijn ze in staat om de queries te manipuleren, ook wel bekend als SQL Injection.

De 1e normaalvorm

Met de resultaten uit de 0NV kunnen we verder met de eerste normaalvorm (1NV).

De 0e normaalvorm

Om tot de nulde normaalvorm (0NV) te komen moeten we bekijken welke informatie we nodig hebben. Dit doen we aan de hand van onderstaand voorbeeldfactuur.

advertentie

Het normaliseren van gegevens

Om tot een goed georganiseerde database te komen is het raadzaam om gegevens te normaliseren. Het klinkt moeilijker dan het is, maar normalisatie is eigenlijk niets minder dan het ontwerpproces. In dit proces komt de uiteindelijke database tot stand.

De RIGHT JOIN

Bij de RIGHT JOIN worden altijd alle rijen terug van de rechtertabel teruggegeven. Als er overeenkomsten zijn met de linkertabel, dan worden deze ook meegenomen in het resultaat.

DE LEFT JOIN

De LEFT JOIN geeft altijd alle rijen terug van de linkertabel. Als er overeenkomsten zijn met de rechtertabel, dan worden deze ook meegenomen in het resultaat.

De INNER JOIN

De INNER JOIN maakt het mogelijk om meerdere tabellen met één query te benaderen. Door middel van relaties worden de records uit meerdere tabellen aan elkaar gekoppeld.

Leg relaties tussen tabellen

Het is in SQL mogelijk om relaties tussen een of meerdere tabellen te leggen. Door deze relaties kunnen gegevens aan elkaar worden geknoopt. Het kunnen leggen van relaties is een kenmerk van een relationele database.

Verwijder gegevens met DELETE

Het DELETE statement wordt gebruikt om records uit een tabel te verwijderen.