SQLTutorial.nl

Leer alles over SQL

UPDATE om bestaande gegevens bij te werken

Met het UPDATE statement is het mogelijk om bestaande records in een tabel te wijzigen.

Gegevens toevoegen met INSERT INTO

Met INSERT INTO kunnen nieuwe records aan een tabel worden toegevoegd.

Limiteer het resultaat met HAVING

Met HAVING is het mogelijk om een resultset met zogeheten aggregratie functies te limiteren.

Groeperen met GROUP BY

GROUP BY groepeert de resultset op één of meerdere kolommen.

advertentie

Geselecteerde rijen sorteren met ORDER BY

Met ORDER BY is het mogelijk om te resultset te sorteren op een bepaalde kolom. De sortering kan zowel oplopend (ASC) als aflopend (DESC) worden gesorteerd.

WHERE om gegevens te limiteren

Door middel van de WHERE clausule is het mogelijk om de resultset uit bijvoorbeeld te laten voldoen aan bepaalde condities. De WHERE clausule bestaat uit één of meerdere condities.

Gebruik SELECT om data uit je tabellen te halen

Met het SELECT statement is het mogelijk om records uit de database op te vragen.

Verwijder tabellen en databases met het DROP-statement

Het drop statement wordt gebruikt voor “het droppen”, oftewel het verwijderen van bepaalde gegevens.

Tabellen aanpassen met ALTER TABLE

Met het ALTER statement kunnen in bestaande tabellen kolommen worden toegevoegd, aangepast of verwijderd.

Constraints om bepaald gedrag af te dwingen

Constraints zijn bedoeld voor het afdwingen van bepaalde invoer op velden.