Home » Views in SQL: Zo gebruik je deze eenvoudig

Views in SQL: Zo gebruik je deze eenvoudig

In de wereld van relationele databases vormen views een krachtig hulpmiddel. Deze virtuele tabellen, gebaseerd op opgeslagen query’s, bieden een gestructureerde en flexibele manier om gegevens weer te geven zonder de fysieke opslag van informatie te veranderen. In deze blogpost duiken we dieper in op het belang van views in SQL-databases.

Wat zijn Views in SQL?

Een view in SQL is een virtuele tabel die is gebaseerd op een query. Het biedt een manier om selecties, berekeningen of aggregaties van gegevens uit één of meerdere tabellen te definiëren. Het resultaat van de query vormt weer de inhoud van de view. Deze virtuele tabel gedraagt zich als een echte tabel, maar slaat geen gegevens op; het toont simpelweg de gegevens op een bepaalde manier.

Een view maak je op de volgende manier:

CREATE VIEW NaamView as
SELECT ... FROM ...

Zoals je ziet geef je de view een naam. Deze naam kunt je gebruiken om weer gegevens mee te selecteren. Je benadert de view in queries eigenlijk als zogenaamde tabellen. De inhoud van de view wordt gemaakt door een SELECT-query te gebruiken. Hierbij kun je ook de diepte ingaan door het gebruik van JOINS.

De voordelen van views

Views bieden verschillende voordelen. Ten eerste bieden ze een gestructureerde en gecentraliseerde manier om complexe query’s op te slaan. Hierdoor kunnen gebruikers eenvoudig herhaaldelijk ingewikkelde query’s uitvoeren zonder elke keer de query opnieuw te schrijven. Ten tweede bieden views een beveiligingslaag doordat ze alleen geselecteerde gegevens aan gebruikers tonen, waardoor gevoelige of vertrouwelijke informatie beschermd kan worden.

Gebruiksscenario’s van views

Views worden vaak gebruikt om data te vereenvoudigen voor eindgebruikers. Ze kunnen bijvoorbeeld dienen als een manier om specifieke informatie te presenteren, bijvoorbeeld voor rapportagedoeleinden, waarbij alleen relevante gegevens worden getoond. Bovendien kunnen views worden ingezet om zo complexe databasestructuren te vereenvoudigen, wat weer handig is voor ontwikkelaars en analisten.

Beheer en onderhoud

Het beheer van views omvat het maken, wijzigen en verwijderen ervan. Ze kunnen aangepast worden wanneer de vereisten veranderen, zonder dat daarbij de onderliggende datastructuur wijzigt. Echter, net zoals fysieke tabellen, vereisen views ook onderhoud. Dit omvat namelijk het updaten van views wanneer de onderliggende structuur van de database verandert.


Views vormen een waardevolle toevoeging aan SQL-databases. Ze bieden een gestroomlijnde manier om gegevens te organiseren, te presenteren en te beveiligen. Door hun flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid zijn views een onmisbaar instrument geworden voor databasebeheerders, ontwikkelaars en eindgebruikers.

Door het begrijpen van de kracht van views kunnen databasegebruikers beter profiteren van gegevens zonder de complexiteit van directe toegang tot de onderliggende tabellen.