Leer alles over SQL

DML

DML is het aanpassen en manipuleren van de database. Hierbij valt te denken aan het toevoegen en aanpassen van records of het verwijderen hiervan.

advertentie

De RIGHT JOIN

Bij de RIGHT JOIN worden altijd alle rijen terug van de rechtertabel teruggegeven. Als er overeenkomsten zijn met de linkertabel, dan worden deze ook meegenomen in het resultaat.

DE LEFT JOIN

De LEFT JOIN geeft altijd alle rijen terug van de linkertabel. Als er overeenkomsten zijn met de rechtertabel, dan worden deze ook meegenomen in het resultaat.

De INNER JOIN

De INNER JOIN maakt het mogelijk om meerdere tabellen met één query te benaderen. Door middel van relaties worden de records uit meerdere tabellen aan elkaar gekoppeld.

Leg relaties tussen tabellen

Het is in SQL mogelijk om relaties tussen een of meerdere tabellen te leggen. Door deze relaties kunnen gegevens aan elkaar worden geknoopt. Het kunnen leggen van relaties is een kenmerk van een relationele database.

advertentie

Verwijder gegevens met DELETE

Het DELETE statement wordt gebruikt om records uit een tabel te verwijderen.

UPDATE om bestaande gegevens bij te werken

Met het UPDATE statement is het mogelijk om bestaande records in een tabel te wijzigen.

Gegevens toevoegen met INSERT INTO

Met INSERT INTO kunnen nieuwe records aan een tabel worden toegevoegd.

Limiteer het resultaat met HAVING

Met HAVING is het mogelijk om een resultset met zogeheten aggregratie functies te limiteren.

Groeperen met GROUP BY

GROUP BY groepeert de resultset op één of meerdere kolommen.

Geselecteerde rijen sorteren met ORDER BY

Met ORDER BY is het mogelijk om te resultset te sorteren op een bepaalde kolom. De sortering kan zowel oplopend (ASC) als aflopend (DESC) worden gesorteerd.