Home » Gebruik van MERGE in SQL: Gids voor efficiënte data manipulatie
Het merge statement is krachtig in SQL

Gebruik van MERGE in SQL: Gids voor efficiënte data manipulatie

In de complexe wereld van databeheer is efficiëntie cruciaal. Een krachtig hulpmiddel dat ontwikkelaars ter beschikking staat om data effectief te beheren, is het MERGE statement in SQL. Dit commando, vaak aangeduid als de ‘upsert’-operatie (update of insert), stelt gebruikers in staat om meerdere data manipulatie acties binnen één enkel statement uit te voeren. Het kan bepalen of een record al bestaat, en op basis daarvan een update of insert uitvoeren.

In deze blogpost duiken we dieper in de werking van MERGE, de voordelen ervan, en hoe je het kunt gebruiken om je databasetaken te stroomlijnen.

Wat is MERGE in SQL?

Het MERGE statement, geïntroduceerd in SQL:2003 en ondersteund door vele moderne databasesystemen zoals SQL Server, Oracle, en PostgreSQL (met een lichte variatie), is een SQL commando dat de logica van zowel INSERT, UPDATE, als DELETE operaties combineert. Het vergelijkt een doeltabel met een brontabel of query en voert vervolgens de nodige acties uit om de doeltabel te synchroniseren met de brondata.

Hoe werkt het MERGE statement?

De basis syntax van een MERGE statement ziet er als volgt uit.

MERGE INTO doeltabel 
USING brontabel
ON (voorwaarde)
WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET column1 = value1, ...
WHEN NOT MATCHED THEN
  INSERT (column1, ...) VALUES (value1, ...)
OPTIONALLY: WHEN NOT MATCHED BY SOURCE THEN
  DELETE;
 • INTO: Specificeert de doeltabel waarop de operatie wordt toegepast.
 • USING: Definieert de brontabel of query die de data levert.
 • ON: Geeft de join-voorwaarde aan die bepaalt hoe de records uit de twee bronnen worden vergeleken.
 • WHEN MATCHED: Specificeert de actie die moet worden ondernomen als er een match is gevonden (meestal een update).
 • WHEN NOT MATCHED: Bepaalt wat er moet gebeuren als er geen match is (meestal een insert).
 • WHEN NOT MATCHED BY SOURCE: Een optionele clausule die aangeeft wat er moet gebeuren met records in de doeltabel die geen overeenkomst vinden in de brontabel (meestal delete).

De voordelen van het statement

 1. Efficiëntie: Door meerdere operaties in één statement te combineren, vermindert MERGE de noodzaak voor meerdere queries en verbetert het de prestaties.
 2. Eenvoud: Het vereenvoudigt complexe logica die normaal meerdere conditional statements zou vereisen.
 3. Consistentie: Het helpt bij het handhaven van dataconsistentie door het synchroniseren van twee data sets.

Gebruiksscenario’s voor MERGE in SQL

 • Data Synchronisatie: Ideaal voor het synchroniseren van data tussen twee tabellen, zoals het bijwerken van een cache of een samenvattingstabel.
 • Conditional Inserts/Updates: Wanneer nieuwe data moet worden ingevoegd of bestaande records moeten worden bijgewerkt op basis van of ze al dan niet bestaan.
 • Data Cleaning: Voor het samenvoegen van data uit meerdere bronnen, waarbij duplicaten moeten worden verwijderd of samengevoegd.

Best practices

 • Indexen: Zorg ervoor dat de tabellen die gebruikt worden in de MERGE operatie goed geïndexeerd zijn om de prestaties te optimaliseren.
 • Testen: Test de MERGE operatie grondig in een ontwikkelomgeving om onverwachte resultaten te voorkomen.
 • Transacties: Gebruik transacties om de integriteit van de data te waarborgen, vooral bij complexe MERGE operaties.

Het MERGE statement is een uiterst krachtig hulpmiddel in de SQL-arsenaal, dat de manier waarop we data manipuleren, vereenvoudigt en optimaliseert. Door de veelzijdigheid en efficiëntie die het biedt, is MERGE een essentiële vaardigheid voor elke databasemanager of ontwikkelaar die streeft naar schone, consistente, en efficiënte databasemanagementpraktijken.