Home » UPDATE om bestaande gegevens bij te werken

UPDATE om bestaande gegevens bij te werken

Met het UPDATE statement is het mogelijk om bestaande records in een tabel te wijzigen.

UPDATE Tabelnaam 
SET kolomnaam1 = waarde1, kolom2 = waarde2 
WHERE kolomnaam = waarde

Let op: Als er geen WHERE voorkomt in de UPDATE query, dan zullen alle records in de tabel worden gewijzigd.

Met SET worden de nieuwe kolomwaarden gezet. Alle te zetten kolomwaarden worden gescheiden door een komma. De syntax is kolomnaam = 'nieuwe waarde'.

Door middel van de WHERE is het mogelijk om de velden te selecteren die aangepast moeten worden.

UPDATE in de praktijk

De volgende dataset is de inhoud van de tabel Persoon.

id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'

Stel we willen de woonplaats van Henk Janssen aanpassen in Haarlem. We kunnen dit doen met een query waarbij we zijn id gebruiken om het juiste record te identificeren.

UPDATE Persoon SET woonplaats = 'Haarlem' WHERE id = 1
id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Haarlem'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'

Natuurlijk is het ook mogelijk om meerdere kolomwaardes te wijzigen op basis van een WHERE met meerdere. velden.

UPDATE Persoon SET voornaam = 'Mathilde', woonplaats = 'Roermond' WHERE voornaam = 'Sjoerd', achternaam = 'Vermeulen'
id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Haarlem'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Mathilde', 'Vermeulen', 'Roermond'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'