Leer alles over SQL

DDL

DDL is het maken en bewerken van de database zelf. Hierbij valt te denken aan het creëren van de database, bijwerken van tabellen of het aanmaken van onderlingen relaties tussen de tabellen.

advertentie

De primary key in database tabellen

Met een primary key (primaire sleutel) zorg je ervoor dat een rij in een tabel een unieke waarde heeft. Dit is de waarde waarmee je het record kunt herkennen.

Wat is een database precies?

Je kunt gegevens op een gestructureerde manier opslaan in een database. Maar wat is een database precies?

Tabellen leeggooien met TRUNCATE

Soms wil je in één keer alle gegevens in een database tabel weggooien. Hiervoor kun je het TRUNCATE statement gebruiken.

Verwijder tabellen en databases met het DROP-statement

Het drop statement wordt gebruikt voor “het droppen”, oftewel het verwijderen van bepaalde gegevens.

advertentie

Tabellen aanpassen met ALTER TABLE

Met het ALTER statement kunnen in bestaande tabellen kolommen worden toegevoegd, aangepast of verwijderd.

Constraints om bepaald gedrag af te dwingen

Constraints zijn bedoeld voor het afdwingen van bepaalde invoer op velden.

Create table om gegevens op te kunnen slaan in tabellen

Gegevens worden in de database ondergebracht in tabellen. Elke tabel heeft een unieke naam (identifier) en is verder opgebouwd uit één of meerdere kolommen.

Maak een database met CREATE DATABASE

Wil je aan de slag met het opslaan gegevens in tabellen, dan heb je eerst een database nodig.