Home » Wat is een database precies?

Wat is een database precies?

Je kunt gegevens op een gestructureerde manier opslaan in een database. Maar wat is een database precies?

Vroeger had je van die grote kasten met daarin kaartenlades. In die lades zaten dus kaartjes waarop bijvoorbeeld persoonsgegevens geschreven stonden. Op de voorkant van de lade stond het bereik: A – B en C -D en op deze manier kon degene die opzoek was naar bepaalde informatie gaan zoeken.

In de basis is dit precies hoe een database werkt. Een database is te vergelijken met zo’n grote kast. De manier waarop de gegevens opgeslagen worden is te zien als een tabel. Neem nu de persoonsgegevens. Deze bestaan waarschijnlijk uit een voornaam, achternaam en geboortedatum. Deze drie velden vormen dus de tabel. De velden afzonderlijk worden in database termen kolommen genoemd.

Elk kaartje uit het voorbeeld hierboven is weer een record, soms ook wel een rij genoemd.

Hoe communiceer je met een database?

De taal waarop gesproken wordt is SQL. Dat staat Structured Query Language. Het is een standaard waarmee je zogeheten opdrachten schrijft. Zo’n opdracht, ook wel Query genoemd, stuur je naar de database server. Deze vertaald het op zijn beurt weer en komt terug met een resultaat oftewel resultset.

Genomen het bovenstaande voorbeeld met de kast vol gegevens. Je kunt aan een medewerker van het gemeentehuis waar zo’n kast staat vragen: Ik wil de gegevens van dhr. Janssen hebben. Dit kun je zien als de query. De medewerker loopt naar de kast en zoekt naar het kaartje dat correspondeert met de naam Janssen. Schrijft de gegevens op een blaadje of neemt gewoon het kaartje mee en overhandigt deze. Dat is de resultset.

De verschillende soorten SQL

SQL is een universele standaard. Er zijn verschillende database ontwikkelaars zoals MSSQL, Oracle, DB2 en MySQL. Iedere ontwikkelaar houdt zich in de basis aan deze standaard, maar wijkt er in bepaalde functie-commando’s, die door hun zelf ontwikkeld zijn, ervan af.

Het kan dus voorkomen dat de ene functie binnen de ene database wel werkt en in een andere database niet.

Hoe ziet een database er dan uit?

Een database bestaat uit meerdere tabellen. Deze tabellen hebben weer meerdere kolommen. Als het goed is opgezet dan heeft elke tabel een kolom dat de primaire (unieke) sleutel weergeeft. De gegevens die worden toegevoegd aan een tabel komen in een zogeheten record / rij terecht.

Bij het opvragen van de gegevens uit een tabel krijg je dus de gegevens uit deze rijen terug. Verdeeld over de bevraagde kolommen.

SELECT voornaam, achternaam FROM persoonsgegevens

Vraag je de voornaam en achternaam dan krijg je dus een overzichtje met daarbij de voornamen en achternamen van de mensen die bij jouw query horen.