Home » Verwijder gegevens met DELETE

Verwijder gegevens met DELETE

Het DELETE statement wordt gebruikt om records uit een tabel te verwijderen.

DELETE Tabelnaam WHERE kolomnaam=waarde 

In het DELETE statement is bijna altijd een WHERE clausule te vinden. Als deze er niet is, dan
zullen namelijk alle records in de tabel verwijderd worden.

Als je bewust alle records wilt weggooien en daarbij ook de indexen, zoals een primaire sleutel resetten, dan is het misschien wat handiger om TRUNCATE te gebruiken.

DELETE in de praktijk

We gebruiken de onderstaande dataset van de tabel Persoon voor de voorbeelden van het DELETE
statement.

id, voornaam, achternaam
1, 'Henk', 'Janssen',
2, 'Petra', 'de klomp',
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen',
4, 'Mieke', 'Sterk',

Om de persoon met ID 3 te verwijderen kunnen we de volgende query uitvoeren.

DELETE Persoon WHERE id = 3

Het alternatief is een combinatie van twee condities in de WHERE. In plaats van ID verwijderen we op
basis van de voor, – en achternaam.

DELETE Persoon WHERE voornaam = 'Sjoerd' AND achternaam = 'Vermeulen'

Tip: Voor het testen van een DELETE query is het handig om DELETE te
vervangen door SELECT * FROM. Als de query de juiste resultaten geeft dan kan DELETE
worden toegepast.