Home » Leg relaties in SQL tussen tabellen

Leg relaties in SQL tussen tabellen

Het is in SQL mogelijk om relaties tussen een of meerdere tabellen te leggen. Door deze relaties kunnen gegevens aan elkaar worden geknoopt. Het kunnen leggen van relaties is een kenmerk van een relationele database.

Zo kun je een tabel hebben met klanten en een tabel met orders. Je kunt tussen beide tabellen een relatie leggen. Een order koppel je bijvoorbeeld aan een klant door middel van een klant id.

Relaties

Het is dus mogelijk om relaties te leggen. In sommige database kan dit op een harde manier gelegd worden. Dit houdt in dat er een constraint is dat het vastlegt. Relaties kunnen ook op een ‘zachte’ manier worden gemaakt. Bijvoorbeeld de tabel Klant heeft id als primaire sleutel. In de tabel Order is een vreemde sleutel klantid. De relaties wordt in principe code-technisch onderhouden.

Soorten relaties

Er zijn verschillende soorten relaties:

1 op 1

Elk record heeft een relatie met exact 1 ander record.

1 op meerdere

Elk record heeft een relatie met exact 1 ander record.

1 op enige andere

Elk record heeft een relatie met eventueel enige andere records.

Het gebruik van JOINS

Als er een relatie aanwezig is tussen twee tabellen dan kunnen we door middel van een JOIN gegevens ophalen uit deze tabellen. Afhankelijk van het type join, worden gegevens op een bepaalde manier opgehaald. We kunnen onder andere de volgende soorten joins gebruiken INNER JOINLEFT JOIN en RIGHT JOIN