Home » De LEFT JOIN: gebruik records uit linkertabel als basis

De LEFT JOIN: gebruik records uit linkertabel als basis

De LEFT JOIN geeft altijd alle rijen terug van de linkertabel. Als er overeenkomsten zijn met de rechtertabel, dan worden deze ook meegenomen in het resultaat.

Het kan ook andersom door middel van de RIGHT JOIN.

SELECT Tabelnaam1.kolomnaam1, Tabelnaam2.kolomnaam1
FROM Tabelnaam1
LEFT JOIN Tabelnaam2
ON Tabelnaam1.kolomnaam1 = Tabelnaam2.kolomnaam1

Alle resultaten uit Tabelnaam1 zijn zichtbaar en indien aanwezig de data uit Tabelnaam2 ook.

In sommige databases moet LEFT OUTER JOIN worden gebruikt in plaats van LEFT JOIN.

LEFT JOIN in de praktijk

De volgende dataset is de inhoud van de tabel Order.

ordernummer, klantid, orderbedrag
1, 1, '23.20'
2, 4, '2.30'
3, 3, '12.93'
4, 4, '54.92'
5, 1, '6.12'
6, 4, '9.60'
7, 5, '15.56'

De volgende dataset is de inhoud van de tabel Klant.

id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'

De relatie tussen beide tabellen is gelegd met het veld Order.klantid dat verwijst naar Klant.id

We willen met de volgende query alle personen opvragen uit de database. Als er voor een persoon ook nog een matchende order is, dan willen we deze ook tonen.

SELECT *
FROM Persoon
LEFT JOIN Orders ON Persoon.id = Orders.klantid
id, voornaam, achternaam, woonplaats, ordernummer, klantid, orderbedrag
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam', 1, 1, '23.20'
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam', 5, 1, '6.12'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen', NULL, NULL, NULL
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht', 3, 3, '12.93'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam', 2, 4, '2.30'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam', 4, 4, '54.92'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam', 6, 4, '9.60'

In de resultset hierboven is te zien dat alle records uit de tabel Persoon zijn opgehaald. Voor bijna iedereen is er een corresponderend resultaat uit de tabel Order. Alleen voor Petra de klomp is geen order bekend, daarom zijn de waardes voor haar NULL.