Home » Gegevens toevoegen met INSERT INTO

Gegevens toevoegen met INSERT INTO

Met INSERT INTO kunnen nieuwe records aan een tabel worden toegevoegd.

De syntax ziet er als volgt uit.

INSERT INTO Tabelnaam VALUES (waarde1, waarde2,....)

Op deze manier worden de kolomwaardes tussen haakjes geplaatst en gescheiden door een komma. Het is belangrijk om te weten dat de waardes in dezelfde volgorde moeten staan als de kolommen. Wordt dit niet gedaan, dan corresponderen de waardes en kolommen niet meer met elkaar.

Er is een andere manier. Hierbij worden eerst de kolommen gedefinieerd en vervolgens de waardes die daarbij horen.

INSERT INTO Tabelnaam(kolomnaam1, kolomnaam2,...) VALUES (waarde1, waarde2,....)

INSERT INTO in de praktijk

De volgende dataset is de inhoud van de tabel Persoon.

id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Maastricht'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'

We gaan aan deze tabel een nieuwe persoon toevoegen.

INSERT INTO Persoon VALUES (1,'John','de Wolf','Rotterdam')

Aan deze tabel zal een nieuw persoon worden toegevoegd en hiervoor voeren we onderstaande query uit. Let op dat bij deze manier voor iedere kolom in de tabel een waarde moet zijn gedefinieerd. Het resultaat na het uitvoeren van deze query is aan de rechterkant te zien.

id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Amsterdam'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'
5, 'John', 'de Wolf', 'Rotterdam'

We hebben in het voorbeeld hiervoor iemand toegevoegd en daarbij alle kolommen opgegeven. Wat nu als we de voornaam van iemand niet weten? We kunnen dan specificeren welke kolommen we willen toevoegen.

INSERT INTO Persoon (id, achternaam, woonplaats) VALUES (6,'de Groot','Arnhem')
id, voornaam, achternaam, woonplaats
1, 'Henk', 'Janssen', 'Amsterdam'
2, 'Petra', 'de klomp', 'Nijmegen'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', 'Amsterdam'
4, 'Mieke', 'Sterk', 'Amsterdam'
5, 'John', 'de Wolf', 'Rotterdam'
6, NULL, 'de Groot', 'Arnhem'