Home » Groeperen met GROUP BY

Groeperen met GROUP BY

GROUP BY groepeert de resultset op één of meerdere kolommen.

Het GROUP BY statement wordt meestal gebruikt in combinatie met aggregatie functies (AVGCOUNTMAXMIN en SUM).

SELECT kolomnaam FROM Tabelnaam GROUP BY kolomnaam

GROUP BY in de praktijk

De volgende dataset is de inhoud van de tabel Order.

ordernummer, klantnaam, orderbedrag
1, 'Henk Janssen', '23.20'
2, 'Mieke Sterk', '2.30'
3, 'Sjoerd Vermeulen', '12.93'
4, 'Mieke Sterk', '54.92'
5, 'Henk Janssen', '6.12'
6, 'Mieke Sterk', '9.60'

We willen van alle orders de klantnaam en het totale orderbedrag opvragen. Het totale orderbedrag berekenen we met de SUM functie. Dit is een aggregatie functie, dus we moeten GROUP BY gebruiken.

SELECT klantnaam, SUM( orderbedrag ) FROM Orders GROUP BY klantnaam
Resultaat
'Henk Janssen', '29.32'
'Mieke Sterk', '66.82'
'Sjoerd Vermeulen', '12.93'