Home » Afronden met de ROUND functie

Afronden met de ROUND functie

Soms heb je een kolom met een getal waarvan je de waarde wilt afronden. Daarvoor kunnen we de ROUND functie gebruiken.

De ROUND functie wordt gebruikt voor het afronden van de waarde in de geselecteerde kolom.

SELECT ROUND(kolomnaam) FROM Tabelnaam

ROUND specifieker laten afronden.

In het voorbeeld hierboven wordt ROUND gebruikt om op hele getallen af te rounden. We kunnen ook specifieker zijn en een tweede argument mee te geven, die aangeeft tot hoeveel cijfers er achter de komma afgerond moet worden.

SELECT ROUND(kolomnaam,2) FROM Tabelnaam

ROUND in de praktijk

We gebruiken de onderstaande dataset van de tabel Saldo ter illustratie van de functie.

id, voornaam, achternaam, saldo
1, 'Henk', 'Janssen', '100.23'
2, 'Petra', 'de klomp', '125.79'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', '50.66'
4, 'Mieke', 'Sterk', '125.01'

We gebruiken hier ROUND om het saldo compleet af te ronden, zonder iets achter de komma

SELECT ROUND(saldo) FROM Saldo
Resultaat
'100',
'126',
'51',
'125'

Als we willen afronden tot 1 getal achter de komma, dan kunnen we dit als argument meegeven aan de functie ROUND.

SELECT ROUND(saldo, 1) FROM Saldo
Resultaat
'100.2',
'126.8',
'51.7',
'125.0'