Leer alles over SQL

Tabellen aanpassen met ALTER TABLE

geschreven door SQL Tutorial.nl SQL Tutorial.nl

Met het ALTER statement kunnen in bestaande tabellen kolommen worden toegevoegd, aangepast of verwijderd.

Toevoegen van een kolom

Gebruik add om een kolom toe te voegen.

ALTER TABLE tabelnaam ADD kolomnaam datatype

In onderstaand voorbeeld zal aan de tabel “Orders” de kolom “status” met als datatype varchar(20) worden toegevoegd.

ALTER TABLE Orders ADD status varchar(20)

Aanpassen van een kolom

ALTER TABLE tabelnaam ALTER COLUMN kolomnaam datatype

In onderstaand voorbeeld van de tabel “Orders” zal de kolom “status” worden aangepast. Het datatype varchar(20) zal worden aangepast naar het datatype int.

ALTER TABLE Orders ALTER COLUMN status int

Een kolom verwijderen

Het verwijderen van een kolom doe je door middel van DROP COLUMN. Hierachter volgt dan de naam van de kolom die je wilt verwijderen.

ALTER TABLE tabelnaam DROP COLUMN colomnaam

In onderstaand voorbeeld zal de kolom status uit de orders tabel verwijderd worden.

ALTER TABLE Orders DROP COLUMN status