Home » Tabellen aanpassen met ALTER TABLE

Tabellen aanpassen met ALTER TABLE

Met het ALTER statement kunnen in bestaande tabellen kolommen worden toegevoegd, aangepast of verwijderd.

Soms kom je erachter dat je na het maken van een nieuwe tabel, behoefte hebt om kleine aanpassingen te doen in de opzet. Zo kan het type van een kolom toch niet voldoen aan de wensen of wil je juist een nieuwe kolom toevoegen.

Toevoegen van een kolom

Gebruik add om een kolom toe te voegen.

ALTER TABLE tabelnaam ADD kolomnaam datatype

In onderstaand voorbeeld zal aan de tabel “Orders” de kolom “status” met als datatype varchar(20) worden toegevoegd.

ALTER TABLE Orders ADD status varchar(20)

Aanpassen van een kolom

ALTER TABLE tabelnaam ALTER COLUMN kolomnaam datatype

In onderstaand voorbeeld van de tabel “Orders” zal de kolom “status” worden aangepast. Het datatype varchar(20) zal worden aangepast naar het datatype int.

ALTER TABLE Orders ALTER COLUMN status int

Een kolom verwijderen

Het verwijderen van een kolom doe je door middel van DROP COLUMN. Hierachter volgt dan de naam van de kolom die je wilt verwijderen.

ALTER TABLE tabelnaam DROP COLUMN colomnaam

In onderstaand voorbeeld zal de kolom status uit de orders tabel verwijderd worden.

ALTER TABLE Orders DROP COLUMN status