Home » Create table om gegevens op te kunnen slaan in tabellen

Create table om gegevens op te kunnen slaan in tabellen

Gegevens worden in de database ondergebracht in tabellen. Elke tabel heeft een unieke naam (identifier) en is verder opgebouwd uit één of meerdere kolommen.

Als je eenmaal een database hebt gemaakt, dan kun je verder gaan met het aanmaken van tabellen. Hierbij maak je verschillende bakjes waarin je de gegevens wilt opslaan. Zo kun je een tabel aanmaken voor klanten, orders, producten, etcetera.

Voor het maken van een database tabel wordt het CREATE TABLE-statement gebruikt.

CREATE TABLE tabelnaam
	(
		kolomnaam1 datatype,
		kolomnaam2 datatype
	)

In het volgende voorbeeld wordt een tabel aangemaakt met daarin persoonsgegevens. In de tabel persoon wordt een uniek id-nummer, de voor, – en achternaam, woonplaats en het geslacht van de persoon opgeslagen.

CREATE TABLE persoon
	(
		id int,
		voornaam varchar(255),
		achternaam varchar(255),
		woonplaats varchar(255),
		geslacht varchar(1)
	)

Zorg voor een uniek kenmerk

Het is verstandig om ervoor te zorgen dat elke tabel een kolom krijgt dat een uniek kenmerk heeft. Het is te vergelijken met bijvoorbeeld het burger service nummer, deze is voor elke Nederlander namelijk uniek.

Bij het maken van een database tabel geven specificeren we over het algemeen ID veld dat fungeert als primaire sleutel. Elke rij / record krijgt een uniek ID en is daaraan te herkennen en kun je vervolgens eenvoudig ophalen om eventueel te bewerken.

Veel databases hebben een mogelijkheid tot het aanmaken van een incrementeel veld dat automatisch oploopt, zo voorkom je dus ook dat je zelf allemaal berekeningen moet uitvoeren om een volgend ID te genereren.

Tabellen met elkaar verbinden

Als je meerdere tabellen hebt met allemaal unieke primaire sleutels. Dan kun je mogelijk relaties gaan leggen. Zo kun je het veld ID in de tabel klant gebruiken als klantnummer in de tabel order. Klantnummer is dan een vreemde sleutel (foreign key) omdat het verwijst naar het veld ID in de tabel klant.

Op deze manier kun je door primaire en vreemde sleutels relaties leggen tussen meerdere tabellen en daardoor wordt je database structuur relationeel.

Datatypes

Er zijn verschillende soorten datatypes. Een datatype representeert het soort data wat erin mag komen. Zo is er bijvoorbeeld een intfloatvarchar. In het voorbeeld hierboven zijn er twee verschillende types gebruikt: int en varchar.

De int voor het id is bedoeld om een nummerieke waarde op te slaan. De varchar kan worden gebruikt voor elke variabele tekst.

Naast het datatype staat tussen de haakjes een getal, dit getal geeft de grootte van het veld aan.