Home » CREATE TABLE: maak tabellen in SQL voor de gegevensopslag
Create table in SQL

CREATE TABLE: maak tabellen in SQL voor de gegevensopslag

Ga je aan de slag met het opslaan van gegevens in de database? Gebruik dan CREATE TABLE om met SQL tabellen aan te maken, hierin sla je vervolgens simpel de gegevens op.

Het begint allemaal met het maken van een database. Als je deze database eenmaal hebt gemaakt, dan kun je verder gaan met het aanmaken van tabellen. Hierbij maak je verschillende bakjes waarin je de gegevens wilt opslaan. Zo kun je een tabel aanmaken voor klanten, orders, producten, etcetera.

Maak zelf een tabel met CREATE TABLE in SQL

In databases worden gegevens ondergebracht in verschillende tabellen. Zo kun je een tabel hebben voor het opslaan van klantgegevens en bijvoorbeeld een tabel voor het opslaan van orders. Eke tabel heeft een unieke naam (identifier) en is verder opgebouwd uit één of meerdere kolommen.

Voordat je gegevens in een tabel kunt opslaan zul je deze eerste moeten maken. SQL heeft daar het CREATE TABLE statement voor. In dit statement geef je de naam van de tabel en definieer je daarnaast de kolommen en het type waarde dat in deze kolommen komt te staan.

CREATE TABLE tabelnaam
	(
		kolomnaam1 datatype,
		kolomnaam2 datatype
	)

Om het wat tastbaarder te maken wordt in het volgende voorbeeld een tabel aangemaakt met daarin persoonsgegevens. In de tabel persoon wordt een uniek id-nummer, de voor, – en achternaam, woonplaats en het geslacht van de persoon opgeslagen.

CREATE TABLE persoon
	(
		id int PRIMARY KEY,
		voornaam varchar(255),
		achternaam varchar(255),
		woonplaats varchar(255),
		geslacht varchar(1)
	)

Zorg voor een uniek kenmerk

Het is verstandig om ervoor te zorgen dat elke tabel een kolom krijgt dat een uniek kenmerk heeft. Het is te vergelijken met bijvoorbeeld het burger service nummer, deze is voor elke Nederlander namelijk uniek.

Als je een CREATE TABLE query in SQL, dan kun je achter de kolom definitie aangeven of het een primaire sleutel betreft. Over het algemeen noemen we dit veld ID, of iets dat daar op lijkt. We doen dit omdat het veld als het ware als identifier dient.

CREATE TABLE persoon
	(
		id int PRIMARY KEY
	)

Door ervoor te zorgen dat elke rij / record een uniek ID krijgt, kunnen we deze eenvoudig herkennen. Daarnaast zijn records op basis van de primaire sleutel simpel op te halen en eventueel te bewerken.

Veel databases hebben daarnaast een mogelijkheid tot het aanmaken van een incrementeel veld dat automatisch oploopt. Op deze manier voorkom je weer dat je zelf allemaal berekeningen moet uitvoeren om zo zelf een opvolgend ID te genereren.

Tabellen met elkaar verbinden

Als je meerdere tabellen hebt met allemaal unieke primaire sleutels. Dan kun je mogelijk relaties gaan leggen. Zo kun je het veld ID in de tabel klant gebruiken als klantnummer in de tabel order. Klantnummer is dan een vreemde sleutel (foreign key) omdat het verwijst naar het veld ID in de tabel klant.

Op deze manier kun je door primaire en vreemde sleutels relaties leggen tussen meerdere tabellen en daardoor wordt je database structuur relationeel. Ook het leggen van relaties binnen SQL kun je het CREATE TABLE statement gebruiken.

CREATE TABLE Orders
(
  id int PRIMARY KEY,
  orderbedrag decimal,
  klantId int,
  FOREIGN KEY (klantId) REFERENCES Klanten(id)
);

Datatypes voor de kolommen

Er zijn verschillende soorten datatypes. Een datatype representeert het soort data wat erin mag komen. Zo is er bijvoorbeeld een intfloatvarchar. In het SQL-voorbeeld van de CREATE TABLE hierboven zijn er twee verschillende types gebruikt, namelijk int en varchar.

 • int – De int voor het id is bedoeld om een hele numerieke waarde op te slaan.
 • float – De float gebruik je voor een waarde waarin een komma mag staan. Bijvoorbeeld 13.37
 • decimal – De decimal gebruik je voor een decimaal getaal
 • var – De varchar wordt gebruikt voor een variabele tekst.

Naast het datatype staat tussen de haakjes een getal, dit getal geeft de grootte van het veld aan.