Home » De MIN en MAX functies

De MIN en MAX functies

De min en max functies bepalen de minimale of de maximale waarde van de opgegeven kolom.

MIN functie

De MIN functie geeft de laagste waarde (minimale) terug van de geselecteerde kolom.

SELECT MIN(kolomnaam) FROM Tabelnaam

MAX functie

De MAX functie geeft de hoogste waarde (maximale) terug van de geselecteerde kolom.

SELECT MAX(kolomnaam) FROM Tabelnaam

MIN en MAX in de praktijk

We gebruiken de onderstaande dataset van de tabel Saldo om queries te schrijven ter illustratie van beide functies.

id, voornaam, achternaam, saldo
1, 'Henk', 'Janssen', '100.00'
2, 'Petra', 'de klomp', '125.00'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen', '50.00'
4, 'Mieke', 'Sterk', '125.00'

De volgende MIN query 50.00 als resultaat teruggeven.

SELECT MIN(saldo) FROM Saldo

De volgende MAX query zal 125.00 als resultaat teruggeven.

SELECT MAX(saldo) FROM Saldo