Home » Gebruik SUBSTRING om een specifiek stukje op te halen

Gebruik SUBSTRING om een specifiek stukje op te halen

De SUBSTRING functie geeft een bepaald gedeelte van de waarde uit de geselecteerde kolom terug.

SELECT SUBSTRING(kolomnaam, start waarde, lengte) FROM Tabelnaam 

SUBSTRING in de praktijk

We gebruiken de onderstaande dataset van de tabel Persoon ter illustratie van de functie SUBSTRING.

id, voornaam, achternaam
1, 'Henk', 'Janssen'
2, 'Petra', 'de klomp'
3, 'Sjoerd', 'Vermeulen'
4, 'Mieke', 'Sterk'
SELECT SUBSTRING(voornaam, 2, 3) FROM Persoon
Resultaat
'enk',
'etr',
'joe',
'iek'

Note: De functie SUBSTRING werkt alleen in MS SQL en MySQL. MySQL heeft ook nog de MID functie dat hetzelfde doet. Voor Oracle kan SUBSTR gebruikt worden.